رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سردار حاجی زاده: ماهواره‌بر سوخت جامد ایران با موفقیت پرتاب شد

سردار حاجی زاده: ماهواره‌بر سوخت جامد ایران با موفقیت پرتاب شد فرمانده هوافضاي سپاه از آزمايش موفق پيشران و موتور مرحله اول ماهواره‌بر ايراني با سوخت جامد خبر داد

سردار حاجی زاده: ماهواره‌بر سوخت جامد ایران با موفقیت پرتاب شد

فرمانده هوافضاي سپاه از آزمايش موفق پيشران و موتور مرحله اول ماهواره‌بر ايراني با سوخت جامد خبر داد