رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش سن بازنشستگی منتفی شد

افزایش سن بازنشستگی منتفی شد رحیم‌زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱: لایحه دولت درباره سن بازنشستگی توسط این کمیسیون اصلاح و بند د تبصره ۲۰ لایحه بودجه مربوط به افزایش مدت خدمت به ۳۲ سال پیش از بازنشستگی حذف شد./ خانه‌ملت

افزایش سن بازنشستگی منتفی شد

رحیم‌زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱: لایحه دولت درباره سن بازنشستگی توسط این کمیسیون اصلاح و بند د تبصره ۲۰ لایحه بودجه مربوط به افزایش مدت خدمت به ۳۲ سال پیش از بازنشستگی حذف شد./ خانه‌ملت