رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مشارکت دیپلمات‌های ایرانی در نشست سازمان همکاری اسلامی در جده

مشارکت دیپلمات‌های ایرانی در نشست سازمان همکاری اسلامی در جده خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که دیپلمات‌های ایرانی پس از شش سال وقفه در نشست سازمان همکاری اسلامی در عربستان شرکت می‌کنند.

مشارکت دیپلمات‌های ایرانی در نشست سازمان همکاری اسلامی در جده

خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که دیپلمات‌های ایرانی پس از شش سال وقفه در نشست سازمان همکاری اسلامی در عربستان شرکت می‌کنند.