رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نشست ایران و ۱+۴ در وین

نشست ایران و ۱+۴ در وین جلسه‌ای با حضور رؤسا و نمایندگان هیأت‌های ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۴ به منظور بررسی و بحث درباره متون پیش‌نویس، در هتل کوبورگ وین در حال برگزاری است.

نشست ایران و ۱+۴ در وین

جلسه‌ای با حضور رؤسا و نمایندگان هیأت‌های ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۴ به منظور بررسی و بحث درباره متون پیش‌نویس، در هتل کوبورگ وین در حال برگزاری است.