رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشت محدودیت ورزشی کرونا در ایران!

بازگشت محدودیت ورزشی کرونا در ایران! بر اساس آخرین تغییرات رنگ‌بندی شیوع ویروس کرونا در کشور تا پایان هفته جاری، تمامی فعالیت‌های ورزشی در شهرهای ایران به جز اردکان یزد مجاز است و در این شهرستان صرفا مشاغل گروه یک و دو امکان فعالیت دارند.

بازگشت محدودیت ورزشی کرونا در ایران!

بر اساس آخرین تغییرات رنگ‌بندی شیوع ویروس کرونا در کشور تا پایان هفته جاری، تمامی فعالیت‌های ورزشی در شهرهای ایران به جز اردکان یزد مجاز است و در این شهرستان صرفا مشاغل گروه یک و دو امکان فعالیت دارند.