رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نتایج تأثیر ۴ واکسن ایرانی و خارجی کرونا در ایران اعلام شد

نتایج تأثیر ۴ واکسن ایرانی و خارجی کرونا در ایران اعلام شد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام: در بخشی ازاین مطالعه با بررسی تأثیرگذاری ۴ واکسن برکت، سینوفارم، اسپوتنیک و آسترازنکا در پیشگیری از مرگ، بستری و تست مثبت کووید-۱۹ آمده است: این مقادیر برای واکسن کوو ایران برکت به ترتیب ۸۷.۱، ۸۶.۴ و ۹۸.۳ […]

نتایج تأثیر ۴ واکسن ایرانی و خارجی کرونا در ایران اعلام شد

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام:
در بخشی ازاین مطالعه با بررسی تأثیرگذاری ۴ واکسن برکت، سینوفارم، اسپوتنیک و آسترازنکا در پیشگیری از مرگ، بستری و تست مثبت کووید-۱۹ آمده است: این مقادیر برای واکسن کوو ایران برکت به ترتیب ۸۷.۱، ۸۶.۴ و ۹۸.۳ درصد، برای آسترازنکا به ترتیب ۸۴.۴، ۸۱.۵ و ۹۱.۸ درصد، برای سینوفارم به ترتیب ۷۹.۹، ۷۱.۹ و ۸۶.۱ درصد و برای اسپوتنیک به ترتیب ۷۴.۷، ۶۷.۵ و ۷۴.۷ درصد بوده است.