رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حضور تماشاگران در سالن‌های والیبال ممنوع شد

حضور تماشاگران در سالن‌های والیبال ممنوع شد فدراسیون پزشکی ورزشی حضور تماشاگران در تمامی مسابقات ورزشی را به دلیل شیوع سویه اومیکرون تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوع کرد./ایسنا

حضور تماشاگران در سالن‌های والیبال ممنوع شد

فدراسیون پزشکی ورزشی حضور تماشاگران در تمامی مسابقات ورزشی را به دلیل شیوع سویه اومیکرون تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوع کرد./ایسنا