رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مردم مراقب واحدهای قالیشویی‌های غیرمجاز باشند

مردم مراقب واحدهای قالیشویی‌های غیرمجاز باشند مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هشدار داد: برخی افراد سودجو با ایجاد واحدهای صنفی غیرمجاز با استفاده از امکانات حداقلی مانند چند خط تلفن و یک دستگاه وانت بار اقدام به فعالیت می‌کنند که به‌دلیل نداشتن مجوزهای مربوطه موجب خسارت به اموال مشتریان می‌شوند./ایسنا

مردم مراقب واحدهای قالیشویی‌های غیرمجاز باشند

مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هشدار داد: برخی افراد سودجو با ایجاد واحدهای صنفی غیرمجاز با استفاده از امکانات حداقلی مانند چند خط تلفن و یک دستگاه وانت بار اقدام به فعالیت می‌کنند که به‌دلیل نداشتن مجوزهای مربوطه موجب خسارت به اموال مشتریان می‌شوند./ایسنا