رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاخ سفید: آماده مذاکره مستقیم و فوری با ایران هستیم

کاخ سفید: آماده مذاکره مستقیم و فوری با ایران هستیم وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به الجزیره: دیدار مستقیم با ایران برای تسریع در تفاهم بر سر توافق هسته‌ای ضروری است ما آماده‌ایم که مستقیماً با ایرانی‌ها درباره توافق هسته‌ای دیدار کنیم

کاخ سفید: آماده مذاکره مستقیم و فوری با ایران هستیم

وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به الجزیره:

دیدار مستقیم با ایران برای تسریع در تفاهم بر سر توافق هسته‌ای ضروری است

ما آماده‌ایم که مستقیماً با ایرانی‌ها درباره توافق هسته‌ای دیدار کنیم