رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی مطهری: ظاهراً سخنگوی شورای نگهبان، این شورا را با مجلس سنا اشتباه گرفته‌ است!

علی مطهری: ظاهراً سخنگوی شورای نگهبان، این شورا را با مجلس سنا اشتباه گرفته‌ است!

علی مطهری: ظاهراً سخنگوی شورای نگهبان، این شورا را با مجلس سنا اشتباه گرفته‌ است!