رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیشترین جستجوی گوگل ایرانیان در اسفند ۱۴۰۰

بیشترین جستجوی گوگل ایرانیان در اسفند ۱۴۰۰ جنگ روسیه و اوکراین مهم‌ترین اتفاقی بود که می‌توانست در آخرین اسفند قرن چهاردهم رخ دهد. مرگ غم‌انگیز یکی از بازیگران تلویزیون و همچنین مبارزه تمسخرآمیز سجاد غریبی (هالک پوشالی ایرانی) با مارتین فورد مورد توجه بود.

بیشترین جستجوی گوگل ایرانیان در اسفند ۱۴۰۰

جنگ روسیه و اوکراین مهم‌ترین اتفاقی بود که می‌توانست در آخرین اسفند قرن چهاردهم رخ دهد. مرگ غم‌انگیز یکی از بازیگران تلویزیون و همچنین مبارزه تمسخرآمیز سجاد غریبی (هالک پوشالی ایرانی) با مارتین فورد مورد توجه بود.