رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تلگرام در برزیل آزاد شد

تلگرام در برزیل آزاد شد قاضی دیوان عالی که دو روز پیش دستور مسدود‌شدن اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام در برزیل را صادر کرده بود، پس از رعایت مقررات حکم را لغو کرد. برزیل دستور ممنوعیت تلگرام را پس از اینکه دیوان عالی این کشور روز جمعه این برنامه‌ی پیام‌رسان را به‌دلیل عدم رعایت دستورهای دیوان مسدود […]

تلگرام در برزیل آزاد شد

قاضی دیوان عالی که دو روز پیش دستور مسدود‌شدن اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام در برزیل را صادر کرده بود، پس از رعایت مقررات حکم را لغو کرد.

برزیل دستور ممنوعیت تلگرام را پس از اینکه دیوان عالی این کشور روز جمعه این برنامه‌ی پیام‌رسان را به‌دلیل عدم رعایت دستورهای دیوان مسدود کرده بود، لغو کرد.

دیوان پس از اعمال چند تغییر در تلگرام در جهت جلوگیری از نشر اطلاعات نادرست در کشور، از ممنوعیت خود عقب نشینی کرد.

افزون‌براین، تلگرام قول داد تا به پست‌هایی که دارای اطلاعات نادرست هستند، برچسب بزند و آن‌هایی که حاوی اطلاعات واقعی هستند را گسترش دهد.