رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجموع عمومی سازمان ملل قطعنامه اوکراین را تصویب کرد؛ ایران رأی ممتنع داد

مجموع عمومی سازمان ملل قطعنامه اوکراین را تصویب کرد؛ ایران رأی ممتنع داد مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی اوکراین درباره «تبعات انسانی» اقدام نظامی در اوکراین را به تصویب رساند. این قطعنامه با ۱۴۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳۸ رأی ممتنع به تصویب رسید. ایران جزو کشورهایی بود که به […]

مجموع عمومی سازمان ملل قطعنامه اوکراین را تصویب کرد؛ ایران رأی ممتنع داد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی اوکراین درباره «تبعات انسانی» اقدام نظامی در اوکراین را به تصویب رساند.

این قطعنامه با ۱۴۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳۸ رأی ممتنع به تصویب رسید. ایران جزو کشورهایی بود که به آن رأی ممتنع داد.