رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیدار بایدن با مقامات اوکراینی در لهستان

دیدار بایدن با مقامات اوکراینی در لهستان جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا با دیمیتری کولبا وزیر امور خارجه و اولکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین در لهستان دیدار و در مورد آخرین تحولات رایزنی کرد.

دیدار بایدن با مقامات اوکراینی در لهستان

جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا با دیمیتری کولبا وزیر امور خارجه و اولکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین در لهستان دیدار و در مورد آخرین تحولات رایزنی کرد.