رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حذف ارز دارو نداریم، ارز ترجیحی به بیمه‌ها منتقل می‌شود

حذف ارز دارو نداریم، ارز ترجیحی به بیمه‌ها منتقل می‌شود دارائی، رئیس سازمان غذا و دارو کشور : در سال ۱۴۰۱ با انتقال منابع ارز ترجیحی به بیمه‌ها، ارز دارو مستقیما به دست بیماران می‌رسد و این سازوکار باعث از بین رفتن کمبود‌های دارویی خواهد شد.

حذف ارز دارو نداریم، ارز ترجیحی به بیمه‌ها منتقل می‌شود

دارائی، رئیس سازمان غذا و دارو کشور :

در سال ۱۴۰۱ با انتقال منابع ارز ترجیحی به بیمه‌ها، ارز دارو مستقیما به دست بیماران می‌رسد و این سازوکار باعث از بین رفتن کمبود‌های دارویی خواهد شد.