رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لودریان: اطمینان دارم توافق با ایران نزدیک است

لودریان: اطمینان دارم توافق با ایران نزدیک است وزیر خارجه فرانسه گفت که اطمینان دارد توافق بین ایران و قدرت‌های جهانی نزدیک است، هرچند هنوز مواردی وجود دارد که باید حل و فصل شود.

لودریان: اطمینان دارم توافق با ایران نزدیک است

وزیر خارجه فرانسه گفت که اطمینان دارد توافق بین ایران و قدرت‌های جهانی نزدیک است، هرچند هنوز مواردی وجود دارد که باید حل و فصل شود.