رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معافیت تحریمی عراق برای واردات انرژی از ایران ۱۲۰ روز دیگر تمدید شد

معافیت تحریمی عراق برای واردات انرژی از ایران ۱۲۰ روز دیگر تمدید شد آمریکا بار دیگر معافیت ۱۲۰ روزه عراق از تحریم‌ها برای واردات انرژی از ایران را تمدید کرد.

معافیت تحریمی عراق برای واردات انرژی از ایران ۱۲۰ روز دیگر تمدید شد

آمریکا بار دیگر معافیت ۱۲۰ روزه عراق از تحریم‌ها برای واردات انرژی از ایران را تمدید کرد.