رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح ترافیک ساکنان محدوده چگونه است؟

طرح ترافیک ساکنان محدوده چگونه است؟ شهرداری تهران: ساکنان می‌توانند پیش از ساعت ۹ یک خروج رایگان داشته باشند و پس از ساعت ۱۴:۳۰ نیز در شرایط شیوع بیماری کرونا می‌توانند یک ورود رایگان داشته باشند. مستاجران نیز باید قرارداد اجاره و مالکین سند مالکیت خود را به دفتر خدمات الکترونیک شهرداری ارائه دهند تا […]

طرح ترافیک ساکنان محدوده چگونه است؟

شهرداری تهران:
ساکنان می‌توانند پیش از ساعت ۹ یک خروج رایگان داشته باشند و پس از ساعت ۱۴:۳۰ نیز در شرایط شیوع بیماری کرونا می‌توانند یک ورود رایگان داشته باشند.

مستاجران نیز باید قرارداد اجاره و مالکین سند مالکیت خود را به دفتر خدمات الکترونیک شهرداری ارائه دهند تا پس از تأیید، سکونت در محدوده‌های دوگانه برای آن‌ها درج شود.

فرادی هم که اکنون در حال استفاده از امتیاز ساکنان محدوده‌های دو گانه هستند باید عوارض نوسازی، پسماند ملک، بدهی عوارض سالیانه خودرو و بدهی عوارض طرح ترافیک خود را پرداخت کنند، در غیراین‌صورت از این امتیاز در سال ۱۴۰۱ برخوردار نمی‌شوند./ایسنا