رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برخورد قانونی با روزه خواران در انظار عمومی

برخورد قانونی با روزه خواران در انظار عمومی حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور: کسانی که به هر دلیل روزه نیستند باید از تظاهر به روزه خواری خودداری کنند. در صورت ارتکاب تحت عنوان اقدام به جرم مشهود با آنان برخورد قانونی لازم صورت می‌گیرد. از آنجا که خودرو حریم خصوصی تلقی نمی‌شود تظاهر به روزه […]

برخورد قانونی با روزه خواران در انظار عمومی

حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور:

کسانی که به هر دلیل روزه نیستند باید از تظاهر به روزه خواری خودداری کنند.

در صورت ارتکاب تحت عنوان اقدام به جرم مشهود با آنان برخورد قانونی لازم صورت می‌گیرد.

از آنجا که خودرو حریم خصوصی تلقی نمی‌شود تظاهر به روزه خواری در آن نیز مشمول برخورد قانونی خواهد بود.