رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان در تماس تلفنی با گوترش:پیشنهادات باقی‌مانده را به طرف آمریکایی منتقل کردیم

امیرعبداللهیان در تماس تلفنی با گوترش:پیشنهادات باقی‌مانده را به طرف آمریکایی منتقل کردیم وزیر امور خارجه کشورمان: پیشنهاداتمان را در مورد موضوعات باقی‌مانده از طریق مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا به طرف آمریکایی منتقل کرده‌ایم و اکنون توپ در زمین آمریکا است.

امیرعبداللهیان در تماس تلفنی با گوترش:پیشنهادات باقی‌مانده را به طرف آمریکایی منتقل کردیم

وزیر امور خارجه کشورمان:

پیشنهاداتمان را در مورد موضوعات باقی‌مانده از طریق مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا به طرف آمریکایی منتقل کرده‌ایم و اکنون توپ در زمین آمریکا است.