رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسئولانی که اموال خود را ثبت نکنند نمی‌توانند نامزد انتخابات شوند

مسئولانی که اموال خود را ثبت نکنند نمی‌توانند نامزد انتخابات شوند در جلسه امروز کمیسیون قضایی مجلس تبصره‌ای به قانون ثبت اموال مسئولان اضافه شد که بر اساس آن مسئولانی که دارایی خود را ثبت نکنند، از نامزدی برای ریاست‌جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در شورای نگهبان محروم می‌شوند./فارس

مسئولانی که اموال خود را ثبت نکنند نمی‌توانند نامزد انتخابات شوند

در جلسه امروز کمیسیون قضایی مجلس تبصره‌ای به قانون ثبت اموال مسئولان اضافه شد که بر اساس آن مسئولانی که دارایی خود را ثبت نکنند، از نامزدی برای ریاست‌جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در شورای نگهبان محروم می‌شوند./فارس