رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساعت کاری بانک‌ها در ماه رمضان کاهش یافت

ساعت کاری بانک‌ها در ماه رمضان کاهش یافت شورای هماهنگی بانک ها، ساعت کاری بانک ها را در ایام ماه رمضان اعلام کرد که براساس آن ساعت کاری شعب بانکی یک ساعت کمتر شد

ساعت کاری بانک‌ها در ماه رمضان کاهش یافت

شورای هماهنگی بانک ها، ساعت کاری بانک ها را در ایام ماه رمضان اعلام کرد که براساس آن ساعت کاری شعب بانکی یک ساعت کمتر شد