رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی‌اف خواستار ارتباطات جدید مناطق اقتصادی جمهوری آذربایجان با ایران شد

علی‌اف خواستار ارتباطات جدید مناطق اقتصادی جمهوری آذربایجان با ایران شد رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان با امضای فرمانی خواستار ایجاد ارتباطات جدید اقتصادی «زنگزور شرقی» و «جمهوری خودمختار نخجوان» از طریق ایران شد.

علی‌اف خواستار ارتباطات جدید مناطق اقتصادی جمهوری آذربایجان با ایران شد

رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان با امضای فرمانی خواستار ایجاد ارتباطات جدید اقتصادی «زنگزور شرقی» و «جمهوری خودمختار نخجوان» از طریق ایران شد.