رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امکان شرکت در مراسم حج برای یک میلیون زائر

امکان شرکت در مراسم حج برای یک میلیون زائر عربستان سعودی اعلام کرد به یک میلیون مسلمان اجازه می‌دهد در مراسم حج امسال شرکت کنند.

امکان شرکت در مراسم حج برای یک میلیون زائر

عربستان سعودی اعلام کرد به یک میلیون مسلمان اجازه می‌دهد در مراسم حج امسال شرکت کنند.