رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


داور «عصر جدید» مدیرعامل موزه سینما شد

داور «عصر جدید» مدیرعامل موزه سینما شد طی حکمی از سوی محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی و رئیس هیات امنا موزه سینما، مجید اسماعیلی به سمت مدیرعامل موزه سینما منصوب شد.

داور «عصر جدید» مدیرعامل موزه سینما شد

طی حکمی از سوی محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی و رئیس هیات امنا موزه سینما، مجید اسماعیلی به سمت مدیرعامل موزه سینما منصوب شد.