رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بروکسل: شواهد کافی درباره جنایت جنگی روسیه در اوکراین نداریم

بروکسل: شواهد کافی درباره جنایت جنگی روسیه در اوکراین نداریم «اورسولا فون‌درلین» رئیس کمیسیون اروپا پس از سفر به کی‌یف گفت، درباره جنایت جنگی روسیه در اوکراین شواهد کافی وجود ندارد.

بروکسل: شواهد کافی درباره جنایت جنگی روسیه در اوکراین نداریم

«اورسولا فون‌درلین» رئیس کمیسیون اروپا پس از سفر به کی‌یف گفت، درباره جنایت جنگی روسیه در اوکراین شواهد کافی وجود ندارد.