رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش حقوق‌ مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در اردیبهشت

افزایش حقوق‌ مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در اردیبهشت میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مشخص شده و اکنون تعیین میزان افزایش حقوق سایر سطوح درآمدی در جلسات کارشناسی ادامه دارد؛ به گفته مدیرعامل این سازمان، افزایش حقوق‌ها در اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد.

افزایش حقوق‌ مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در اردیبهشت

میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مشخص شده و اکنون تعیین میزان افزایش حقوق سایر سطوح درآمدی در جلسات کارشناسی ادامه دارد؛ به گفته مدیرعامل این سازمان، افزایش حقوق‌ها در اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد.