رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان درباره موضوع سدسازی‌های ترکیه به مجلس می رود

امیرعبداللهیان درباره موضوع سدسازی‌های ترکیه به مجلس می رود عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: وزیر امور خارجه برای ارائه گزارش اقدامات این وزارتخانه در راستای جلوگیری از سدسازی‌های ترکیه بر روی رودخانه‌های دجله، فرات و ارس هفته آینده در کمیسیون کشاورزی حاضر می‌شود.

امیرعبداللهیان درباره موضوع سدسازی‌های ترکیه به مجلس می رود

عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

وزیر امور خارجه برای ارائه گزارش اقدامات این وزارتخانه در راستای جلوگیری از سدسازی‌های ترکیه بر روی رودخانه‌های دجله، فرات و ارس هفته آینده در کمیسیون کشاورزی حاضر می‌شود.