رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده مجلس: دولت دست به ترمیم کابینه نزند، مجلس ورود می‌کند

نماینده مجلس: دولت دست به ترمیم کابینه نزند، مجلس ورود می‌کند/ استیضاح ۵ وزیر مطرح است/ فاطمی امین و عبدالملکی در اولویتند محمودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: باید تغییرات اساسی در دولت داده شود و نه تنها وزرا، اکنون ما داریم می‌بینیم حتی در سطح مدیران پایین دستی هم افرادی آمدند و کار را برعهده […]

نماینده مجلس: دولت دست به ترمیم کابینه نزند، مجلس ورود می‌کند/ استیضاح ۵ وزیر مطرح است/ فاطمی امین و عبدالملکی در اولویتند

محمودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

باید تغییرات اساسی در دولت داده شود و نه تنها وزرا، اکنون ما داریم می‌بینیم حتی در سطح مدیران پایین دستی هم افرادی آمدند و کار را برعهده گرفتند که هیچ سابقه کاری‌ ندارند و آمدند و شدند رئیس یک اداره یا یک سازمان.

دولت یک سری وعده و شعار داده و مردم با امید آمدند و به دولت رأی دادند؛ لذا نیاز است که آن شعارها تحقق پیدا کند. اما با این روندی که پیش می‌رویم، تحقق شعارها قدری دور از دسترس به نظر می‌رسد.

پنج نفر از وزرا استیضاح‌شان مطرح است و استیضاح برای ۲ نفر جدی‌تر از سایر وزرا است، یکی بحث وزارت صمت و دیگری وزارت کار./ایلنا