رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


باهنر: دولت رییسی کشور را گل و بلبل تحویل نگرفت

باهنر: دولت رییسی کشور را گل و بلبل تحویل نگرفت دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین: دولت آقای رییسی کشور را گل و بلبل تحویل نگرفت. کشور مشکلات اقتصادی چون عدم تعادل بوجه عمومی دولت و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است که برخی نتیجه دولت‌های گذشته است. در دولت های گذشته برخی از نمایندگان مجلس فکر می‌کردند هرچه […]

باهنر: دولت رییسی کشور را گل و بلبل تحویل نگرفت

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین:

دولت آقای رییسی کشور را گل و بلبل تحویل نگرفت. کشور مشکلات اقتصادی چون عدم تعادل بوجه عمومی دولت و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است که برخی نتیجه دولت‌های گذشته است.

در دولت های گذشته برخی از نمایندگان مجلس فکر می‌کردند هرچه به دولت مستقر گیر بدهند انقلابی تر هستند و قوه قضائیه نیز به دنبال این بود ببیند این وسط چه کسانی خطایی می‌کنند.

امروز علی الظاهر قوای سه گانه همدلی و همسویی و همراهی بیشتری از نظر تفکر و گفتمان دارند و امیدوارم این ماه عسل سه قوه زود تمام نشود و رفاقت بخش‌های دیگر کشور نیز با این سه قوه طولانی تر شود./فارس