رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وام مسکن جوانان در تهران دو میلیاردی شد

وام مسکن جوانان در تهران دو میلیاردی شد با موافقت بانک مرکزی، حداقل مبلغ سپرده‌گذاری و سقف تسهیلات حساب پس‌انداز مسکن جوانان افزایش یافت.

وام مسکن جوانان در تهران دو میلیاردی شد

با موافقت بانک مرکزی، حداقل مبلغ سپرده‌گذاری و سقف تسهیلات حساب پس‌انداز مسکن جوانان افزایش یافت.