رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیت تردد تاکسی‌های کاربراتوری از امسال

ممنوعیت تردد تاکسی‌های کاربراتوری از امسال سازمان تاکسیرانی شهر تهران: بر اساس آیین نامه ماده ۸ قانون هوای پاک که شرایط و ملاک فرسودگی در آن قید شده است، از ابتدای سال ۱۴۰۱ برابر الزامات قانونی از تردد هر گونه تاکسی کاربراتوری در سطح کلان شهرها از جمله تهران ممانعت به عمل می آید.

ممنوعیت تردد تاکسی‌های کاربراتوری از امسال

سازمان تاکسیرانی شهر تهران:

بر اساس آیین نامه ماده ۸ قانون هوای پاک که شرایط و ملاک فرسودگی در آن قید شده است، از ابتدای سال ۱۴۰۱ برابر الزامات قانونی از تردد هر گونه تاکسی کاربراتوری در سطح کلان شهرها از جمله تهران ممانعت به عمل می آید.