رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میانگین سن طلاق در دهه هشتادی ها به ۱۵ سال رسید

میانگین سن طلاق در دهه هشتادی ها به ۱۵ سال رسید بر‌اساس آمار، میانگین سن طلاق برای زنان در کل کشور حدود ۳۳ سال بوده است. اما به شکل جزئی‌تر باید گفت میانگین سن طلاق در متولدان دهه ۵۰ حدود ۳۱ سال بوده و در دهه ۶۰ حدود ۳۰ سال بوده است. با این حال […]

میانگین سن طلاق در دهه هشتادی ها به ۱۵ سال رسید

بر‌اساس آمار، میانگین سن طلاق برای زنان در کل کشور حدود ۳۳ سال بوده است.

اما به شکل جزئی‌تر باید گفت میانگین سن طلاق در متولدان دهه ۵۰ حدود ۳۱ سال بوده و در دهه ۶۰ حدود ۳۰ سال بوده است.

با این حال میانگین سن طلاق برای متولدان نیمه اول و دوم دهه ۷۰ به ترتیب ۲۲ سال و ۱۸ سال و برای نیمه اول دهه ۸۰ به حدود ۱۵ سال رسیده است.

این روند مستقیما با کیفیت ازدواج و مدت‌زمان زندگی مشترک ارتباط دارد و این افراد کمترین زمان زندگی مشترک را داشته‌اند./ شرق