رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وحیدی: اجرای پتروشیمی میانکاله تا بررسی دقیق زیست محیطی متوقف می شود

وحیدی: اجرای پتروشیمی میانکاله تا بررسی دقیق زیست محیطی متوقف می شود وزیر کشور: بر اساس دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران تا بررسی مجدد ابهامات زیست محیطی، احداث پتروشیمی میانکاله متوقف خواهد ماند. دو روز پیش هم استاندار مازنداران اعلام کرده بود که طبق دستور ریاست محترم جمهوری تا زمانی که محیط زیست نظر […]

وحیدی: اجرای پتروشیمی میانکاله تا بررسی دقیق زیست محیطی متوقف می شود

وزیر کشور:
بر اساس دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران تا بررسی مجدد ابهامات زیست محیطی، احداث پتروشیمی میانکاله متوقف خواهد ماند.

دو روز پیش هم استاندار مازنداران اعلام کرده بود که طبق دستور ریاست محترم جمهوری تا زمانی که محیط زیست نظر نهایی خود را اعلام نکند، عملیات اجرای این پروژه متوقف خواهد ماند.