رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا نام‌نویسی کرد

اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا نام‌نویسی کرد معاون دفتر رئیس جمهوری اوکراین خبر داد که کشورش پرسشنامه ای را تکمیل کرده که نقطه شروع اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری درباره عضویت کی‌یف در این اتحادیه است.

اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا نام‌نویسی کرد

معاون دفتر رئیس جمهوری اوکراین خبر داد که کشورش پرسشنامه ای را تکمیل کرده که نقطه شروع اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری درباره عضویت کی‌یف در این اتحادیه است.