رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش پلیس به پیامک‌های علامت سوال دار تخلفات رانندگی

واکنش پلیس به پیامک‌های علامت سوال دار تخلفات رانندگی رییس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی: تاکنون مواردی مبنی بر درج چند علامت سوال در قسمت محل تخلف از طریق سرشماره رسمی پلیس راهنمایی و رانندگی به مالکین خودروها ارسال نشده است و لذا اگر رانندگان چنین پیامک‌هایی دریافت کرده باشند، بدانند که صادر کننده […]

واکنش پلیس به پیامک‌های علامت سوال دار تخلفات رانندگی

رییس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی:

تاکنون مواردی مبنی بر درج چند علامت سوال در قسمت محل تخلف از طریق سرشماره رسمی پلیس راهنمایی و رانندگی به مالکین خودروها ارسال نشده است و لذا اگر رانندگان چنین پیامک‌هایی دریافت کرده باشند، بدانند که صادر کننده آن پلیس نبوده و این پیامک‌ها جعلی و فاقد اعتبار است.