رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمام کارتخوان‌ها تا پایان فروردین ساماندهی می‌شوند

تمام کارتخوان‌ها تا پایان فروردین ساماندهی می‌شوند برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی : از ۱۳ میلیون دستگاه کارتخوان، ۷ میلیون ابزار پرداخت تاکنون ساماندهی شده، ۳ میلیون غیرفعال شده و تعداد ۳ میلیون هم باقی مانده که تا پایان فروردین تعیین تکلیف می‌شوند. مرحله دوم این قانون، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری […]

تمام کارتخوان‌ها تا پایان فروردین ساماندهی می‌شوند

برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی :

از ۱۳ میلیون دستگاه کارتخوان، ۷ میلیون ابزار پرداخت تاکنون ساماندهی شده، ۳ میلیون غیرفعال شده و تعداد ۳ میلیون هم باقی مانده که تا پایان فروردین تعیین تکلیف می‌شوند.

مرحله دوم این قانون، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری است که متولی این امر بانک مرکزی است و باید زمان آغاز این مرحله را اعلام کند. به نظر می‌رسد این مرحله از اردیبهشت آغاز شود.