رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: دغدغه‌مندان به طرح نظرات خود ادامه دهند

رئیسی: دغدغه‌مندان به طرح نظرات خود ادامه دهند رئیس‌جمهور در نشست با فعالان سیاسی: افزایش امید مردم سرمایه ارزشمندی است که باید در عمل و با گشوده شدن گره‌ها پاس‌ داشته شود. دغدغه‌مندان به طرح نظرات دلسوزانه خود ادامه دهند، دولت حتما به این نظرات توجه خواهد کرد. باید تدبیری اندیشیده شود تا پس از […]

رئیسی: دغدغه‌مندان به طرح نظرات خود ادامه دهند

رئیس‌جمهور در نشست با فعالان سیاسی:
افزایش امید مردم سرمایه ارزشمندی است که باید در عمل و با گشوده شدن گره‌ها پاس‌ داشته شود.

دغدغه‌مندان به طرح نظرات دلسوزانه خود ادامه دهند، دولت حتما به این نظرات توجه خواهد کرد.

باید تدبیری اندیشیده شود تا پس از این دولتی که در حال پایان کار خود است، اجازه نداشته باشد بی‌حساب برای دولت بعد ایجاد دِین کند.