رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اخذ عوارض آزادراه‌های کشور تا پایان خرداد الکترونیکی می‌شود

اخذ عوارض آزادراه‌های کشور تا پایان خرداد الکترونیکی می‌شود خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور : طبق قانون تا پایان خرداد ماه، اخذ عوارض همه آزادراه‌های کشور باید بصورت الکترونیکی انجام شود، اما هنوز زیر ساخت‌های لازم ایجاد نشده است.

اخذ عوارض آزادراه‌های کشور تا پایان خرداد الکترونیکی می‌شود

خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور :

طبق قانون تا پایان خرداد ماه، اخذ عوارض همه آزادراه‌های کشور باید بصورت الکترونیکی انجام شود، اما هنوز زیر ساخت‌های لازم ایجاد نشده است.