رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حساب‌ چک‌برگشتی‌ها مسدود می‌شود

حساب‌ چک‌برگشتی‌ها مسدود می‌شود مدیرکل روابط‌عمومی بانک‌مرکزی: اجرای آزمایشی این طرح هفته آینده توسط ۲۵ بانک دولتی و خصوصی عملیاتی می‌شود. ۵ بانک‌ باقی‌مانده هم تا ۲ هفته آینده به این طرح متصل می‌شوند. موضوع مسدودی و رفع مسدودی وجوه حساب افراد دارای دسته‌چک، برنامه‌ای پیچیده‌‌ست که برای هر کدام از این‌ها، بانک‌ها حدود ۱۵۰ […]

حساب‌ چک‌برگشتی‌ها مسدود می‌شود

مدیرکل روابط‌عمومی بانک‌مرکزی: اجرای آزمایشی این طرح هفته آینده توسط ۲۵ بانک دولتی و خصوصی عملیاتی می‌شود. ۵ بانک‌ باقی‌مانده هم تا ۲ هفته آینده به این طرح متصل می‌شوند.

موضوع مسدودی و رفع مسدودی وجوه حساب افراد دارای دسته‌چک، برنامه‌ای پیچیده‌‌ست که برای هر کدام از این‌ها، بانک‌ها حدود ۱۵۰ تست باید انجام می‌دادند.