رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون وزیر بهداشت: احتمال بروز موج جدید کرونا در جهان، در تابستان وجود دارد

معاون وزیر بهداشت: احتمال بروز موج جدید کرونا در جهان، در تابستان وجود دارد کمال حیدری معاون وزیر بهداشت با اشاره به روند مدیریت کرونا در کشور، گفت: اثر واکسن‌ها بعد از چند ماه کاهش می‌یابد و با توجه به بروز زیرگونه‌هایی از کرونا و همچنین پیش‌بینی سازمان جهانی بهداشت که ممکن است جهان موج […]

معاون وزیر بهداشت: احتمال بروز موج جدید کرونا در جهان، در تابستان وجود دارد

کمال حیدری معاون وزیر بهداشت با اشاره به روند مدیریت کرونا در کشور، گفت: اثر واکسن‌ها بعد از چند ماه کاهش می‌یابد و با توجه به بروز زیرگونه‌هایی از کرونا و همچنین پیش‌بینی سازمان جهانی بهداشت که ممکن است جهان موج جدیدی از ویروس را در تابستان تجربه کند، امیدواریم مردم تزریق واکسن را در برنامه خودشان قرار دهند و کسانی که نوبت آخر واکسن خود را نزده‌اند حتما برای تزریق اقدام کنند.