رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح رتبه‌بندی معلمان هفته آینده وارد کمیسیون دولت می‌شود

طرح رتبه‌بندی معلمان هفته آینده وارد کمیسیون دولت می‌شود نوری، وزیر آموزش‌ و پرورش: طرح رتبه‌بندی معلمان از دوشنبه هفته آینده در کمیسیون دولت مطرح و بلافاصله وارد دولت شده و اجرای آن در زمان مناسب آغاز خواهد شد. از ۳۱ شهریور سال گذشته امتیاز رتبه‌بندی برای معلمان سراسر کشور لحاظ خواهد شد.

طرح رتبه‌بندی معلمان هفته آینده وارد کمیسیون دولت می‌شود

نوری، وزیر آموزش‌ و پرورش:
طرح رتبه‌بندی معلمان از دوشنبه هفته آینده در کمیسیون دولت مطرح و بلافاصله وارد دولت شده و اجرای آن در زمان مناسب آغاز خواهد شد.

از ۳۱ شهریور سال گذشته امتیاز رتبه‌بندی برای معلمان سراسر کشور لحاظ خواهد شد.