رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت خارجه روسیه: روند مذاکرات با اوکراین راکد است

وزارت خارجه روسیه: روند مذاکرات با اوکراین راکد است الکسی زایتسف، معاون اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه روسیه: مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین در وضعیت راکدی قرار دارد. اظهارات سیاستمداران اوکراینی مبنی بر «عدم تمایل» آن‌ها به مذاکره با مسکو صرفا اهمیت «غیرنظامی سازی اوکراین» را تایید می‌کند

وزارت خارجه روسیه: روند مذاکرات با اوکراین راکد است

الکسی زایتسف، معاون اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه روسیه:

مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین در وضعیت راکدی قرار دارد.

اظهارات سیاستمداران اوکراینی مبنی بر «عدم تمایل» آن‌ها به مذاکره با مسکو صرفا اهمیت «غیرنظامی سازی اوکراین» را تایید می‌کند