رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یارانه نان به حساب نانوا واریز می شود

یارانه نان به حساب نانوا واریز می شود خاندوزی، وزیر اقتصاد در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: بعد از اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان سنتی، به ازای فروش نان، یارانه به حساب نانوا واریز می‌شود. ‏”وقتی پیشنهاد طرح هوشمندسازی ‎یارانه را دادیم، دولت اجرای طرح در خصوص «نان سنتی» را به خود ما سپرد […]

یارانه نان به حساب نانوا واریز می شود

خاندوزی، وزیر اقتصاد در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:
بعد از اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان سنتی، به ازای فروش نان، یارانه به حساب نانوا واریز می‌شود.

‏”وقتی پیشنهاد طرح هوشمندسازی ‎یارانه را دادیم، دولت اجرای طرح در خصوص «نان سنتی» را به خود ما سپرد که از این هفته در برخی استان‌ها آغاز می‌شود:

۱. قیمت نان افزایش نمی‌یابد.
۲. تعدیل قیمت آرد موجب کاهش قاچاق می‌شود.
۳. به ازای فروش نان، یارانه به حساب نانوا واریز می‌شود. “