رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۸۵ درصد مردم ۲ دوز واکسن خود را دریافت کرده‌اند

۸۵ درصد مردم ۲ دوز واکسن خود را دریافت کرده‌اند عین اللهی، وزیر بهداشت: نظام سلامت در اپیدمی کرونا ۳۰۰ شهید تقدیم مردم و نظام کرده است. به رکورد تزریق روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار و هفتگی بیش از ۸ میلیون دوز تزریق واکسن رسیده ایم.

۸۵ درصد مردم ۲ دوز واکسن خود را دریافت کرده‌اند

عین اللهی، وزیر بهداشت:
نظام سلامت در اپیدمی کرونا ۳۰۰ شهید تقدیم مردم و نظام کرده است.

به رکورد تزریق روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار و هفتگی بیش از ۸ میلیون دوز تزریق واکسن رسیده ایم.