رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه سازمان لیگ درباره تعیین قهرمان لیگ

نامه سازمان لیگ درباره تعیین قهرمان لیگ رد ادعای سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در حالی به ملاک قرار دادن گل زده در خانه حریف برای معرفی قهرمان لیگ اشاره کرده که این موضوع در مصوبه‌ها دیده نمی‌شود و مشخص نیست مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر به چه دلیل و روی چه حسابی […]

نامه سازمان لیگ درباره تعیین قهرمان لیگ

رد ادعای سهیل مهدی

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در حالی به ملاک قرار دادن گل زده در خانه حریف برای معرفی قهرمان لیگ اشاره کرده که این موضوع در مصوبه‌ها دیده نمی‌شود و مشخص نیست مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر به چه دلیل و روی چه حسابی چنین صحبتی را انجام داده است.