رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتشار حقوق مدیران ارشد دولتی از ۱۰ خرداد

انتشار حقوق مدیران ارشد دولتی از ۱۰ خرداد بنابر ابلاغیه سازمان اداری و استخدامی اولین مرحله از انتشار عمومی اطلاعات پرداختی مقامات، رؤسا، مدیران و همترازان آنها سه‌شنبه ۱۰ خرداد و مشتمل بر اطلاعات پرداختی مربوط به فروردین و اردیبهشت خواهد بود./ فارس

انتشار حقوق مدیران ارشد دولتی از ۱۰ خرداد

بنابر ابلاغیه سازمان اداری و استخدامی اولین مرحله از انتشار عمومی اطلاعات پرداختی مقامات، رؤسا، مدیران و همترازان آنها سه‌شنبه ۱۰ خرداد و مشتمل بر اطلاعات پرداختی مربوط به فروردین و اردیبهشت خواهد بود./ فارس