رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر دفاع پیشین آمریکا: افرادی در کاخ سفید هر از گاهی ایده حمله به ایران را مطرح می‌کردند

وزیر دفاع پیشین آمریکا: افرادی در کاخ سفید هر از گاهی ایده حمله به ایران را مطرح می‌کردند، اما من و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مخالفت می‌کردیم سال ۲۰۲۰ مشاور امنیت ملی کاخ سفید به ترامپ فشار آورد که به ایران حمله کند؛ رئیس دفتر ترامپ حرف‌های او را قطع کرد و این ایده […]

وزیر دفاع پیشین آمریکا:
افرادی در کاخ سفید هر از گاهی ایده حمله به ایران را مطرح می‌کردند، اما من و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مخالفت می‌کردیم

سال ۲۰۲۰ مشاور امنیت ملی کاخ سفید به ترامپ فشار آورد که به ایران حمله کند؛ رئیس دفتر ترامپ حرف‌های او را قطع کرد و این ایده فراموش شد