رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیران ایران خودرو با امضای میثاق نامه ای متعهد شدند از این پس خودروی ناقص تولید نکنند!

نامه ای که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است/ مدیران ایران خودرو با امضای میثاق نامه ای متعهد شدند از این پس خودروی ناقص تولید نکنند!/اعتماد آنلاین

نامه ای که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است/ مدیران ایران خودرو با امضای میثاق نامه ای متعهد شدند از این پس خودروی ناقص تولید نکنند!/اعتماد آنلاین