رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروسی توپ را به زمین ایران انداخت

گروسی توپ را به زمین ایران انداخت رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ما همچنان امیدواریم که بر اساس یک جدول زمانی مناسب با ایران به توافق برسیم. ایران اطلاعاتی در مورد فعالیت های هسته‌ای خود ارائه نکرده است. احتمال بسته شدن پنجره مذاکرات وجود دارد.

گروسی توپ را به زمین ایران انداخت

رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:

ما همچنان امیدواریم که بر اساس یک جدول زمانی مناسب با ایران به توافق برسیم.

ایران اطلاعاتی در مورد فعالیت های هسته‌ای خود ارائه نکرده است.

احتمال بسته شدن پنجره مذاکرات وجود دارد.